20 d’octubre: Concert pels avis i avies del barri

Benvolguts pares:

Com molts de vosaltres ja sabeu, el Voluntariat en Família del Col·legi Pare Manyanet, organitza al llarg de l’any diverses activitats, sempre adreçades a millorar la nostra societat i el nostre entorn. Són activitats relacionades bàsicament en recolzar aquelles persones més desafavorides o tenir cura de la natura.

En aquests ocasió, i en col·laboració amb “Els amics de la Gent Gran” (organització que lluita contra la marginació i la soledat de les persones grans), estem organitzant una activitat pel proper dia 20 d’octubre, aproximadament de 4 a dos quarts de 7 de la tarda.

La Banda de Música del Col·legi Pare Manyanet, oferirà un concert al recinte de la nostra Escola . Està previst que hi assisteixin aquells avis i àvies del barri, que estiguin adherits a l’anomenada organització, així com els avis de la Residència del carrer Montnegre que ho desitgin.

Per aquest motiu, estem buscant famílies voluntàries que podran col·laborar de dues maneres en l’organització de l’activitat:

  • Anant al domicili de la persona que vulgui assistir al concert, per acompanyar-la fins a l’escola i acompanyar-les de nou a casa seva, un cop finalitzat el concert.
  • Portant a l’escola pastissos casolans, per oferir-los berenar.

Degut al tarannà de l’activitat, podeu col·laborar també simplement assistint-hi per a fer costat a aquestes persones. Són persones que  es troben soles i  el simple fet de poder gaudir del contacte amb nens i jovent, els transmet una alegria que molt sovint han perdut.

Penseu que es tracta d’una oportunitat, no només per realitzar una tasca solidària puntual, sinó per transmetre als vostres fills uns valors als quals no ens podem permetre renunciar.

Aprofitem l’avinentesa per agrair la Direcció de l’Escola que ens permeti realitzar aquesta activitat i a la Banda per la seva col·laboració

Si hi esteu interessats, cal que ompliu la butlleta adjunta i la dipositeu a secretaria abans del 11 d’octubre.

Contactarem de manera personal amb cadascun de vosaltres per informar-vos abastament dels detalls. No obstant, per a més informació, podeu dirigir-nos un correu electrònic a gentgran@voluntariatenfamilia.org.

Atentament,

Voluntariat en Família

Comunicat i butlleta

Guia del voluntari

 
En societats com les d’Estats Units i Canadà, el voluntariat familiar és una realitat ben present des de fa molts anys. En el nostre país la família no es concep encara com un agent de voluntariat, però les potencialitats d’aquest model són paleses:

“El voluntariat, com a expressió d’un compromís amb la societat, la cultura, la natura, el barri, el país i la seva gent, en definitiva, constitueix una vivència d’uns valors a partir de la canalització de les inquietuds de les persones. Quan els adults han fet una aposta pel compromís social, els joves i els infants perceben aquest sentit de gratuïtat, de fermesa en uns principis i d’opció per la participació comunitària. Si, a més, en el marc familiar es parla d’aquesta acció i se la valora, és evident que comporta uns referents que són educatius i que marquen una opció important amb vista al creixement personal d’aquells joves.”(1)


Drets i deures del voluntari:

Drets:

– Obtenir informació sobre els objectius, el funcionament i les activitats desenvolupades per l’entitat on hi col·labora.
– Disposar del suport necessari de l’entitat per tal de dur a terme correctament la seva activitat de voluntari, i de fer-ho en bones condicions d’higiene i seguretat en el treball.
– Rebre la formació adequada per al desenvolupament de la seva tasca.
– Ser tractat amb correcció, sense cap mena de tracte discriminatori.
– Gaudir d’una assegurança que cobreixi els riscos derivats de la seva activitat com a voluntari, i també dels danys que podria causar a tercers en l’exercici d’aquestes funcions.
– Establir lliurement el seu compromís, acordant el temps i les condicions del seu servei.

Deures:
– Cooperar activament en la bona marxa de l’entitat a fi d’assolir els objectius establerts.
– Participar en les activitats de formació que l’entitat estableixi per a la correcta realització dels serveis de voluntariat.
– Realitzar les activitats previstes amb responsabilitat, bona fe i de manera altruista, rebutjant qualsevol recompensa material o econòmica del beneficiari.
– Mantenir la confidencialitat de les informacions rebudes tant dels beneficiaris com de l’entitat en l’exercici de la seva tasca com a voluntari.
– Notificar amb antelació la cancel·lació del servei com a voluntari.
Els voluntaris hauran de complir altres deures més específics quan duguin a terme serveis en altres centres que col·laborin amb Voluntariat en Família.

 

Qüestions generals:

Atesa la novetat del voluntariat en família, donem resposta a un seguit de preguntes que sovint es plantegen:

– A quina edat poden inscriure’s els infants?
No hi ha una edat establerta. Depèn de l’activitat de voluntariat i del grau de responsabilitat de cada infant i adolescent. Els pares són els que millor poden determinar això i adaptar el compromís dels fills a aquelles tasques que puguin assumir.

– Quin és el paper dels fills? Poden desenvolupar un servei de manera autònoma?
Els infants tenen molta importància en aquest projecte; de fet, les iniciatives que agraden més a la canalla seran probablement sempre les més concorregudes. Tanmateix, els infants no poden participar-hi mai sols. És imprescindible l’assistència d’un familiar adult que es faci responsable del menor.

– Quina periodicitat es recomana?
La periodicitat ve condicionada pel tipus de voluntariat escollit. En general són flexibles, admetent diferents nivells de participació: des d’una acció esporàdica fins a una regularitat de caire quinzenal o setmanal. En tot cas, el que cal és assumir amb responsabilitat la tasca triada, complint el compromís assumit.

– Quins i quants membres de la família hi poden participar?
El voluntariat en família no implica que tots els seus membres desenvolupin la mateixa tasca ni que tots hagin de participar en el projecte. D’altra banda, entenem la família en un sentit extens, incloent-hi pares i fills, però també avis, cosins, oncles, padrins, etc… Creiem molt beneficiós per a tothom l’establiment de noves dinàmiques que afavoreixin la relació intergeneracional i, en especial, el contacte d’avis i néts.

– Quins àmbits de voluntariat abasta l’entitat?
Voluntariat en Família no té un àmbit específic d’actuació. Promou iniciatives que permetin incorporar la família com a agent de voluntariat. Actualment abasta iniciatives en el camp de l’atenció a la gent gran i a les persones amb pocs recursos, la protecció de la natura i la col·laboració en activitats escolars extraordinàries.

– Tots els serveis de voluntariat proposats són duts a terme per l’entitat?
El nostre grup desenvolupa activitats en diversos camps de voluntariat, però alhora també col·labora amb altres entitats que treballen de fa anys en camps concrets. Amb la participació dels nostres voluntaris en aquestes entitats s’evita una dispersió d’esforços i alhora es garanteix una major qualitat del servei.

 

Línies de voluntariat proposades:

Tal com hem comentat, les línies de voluntariat no són estàtiques, sinó que poden anar canviant en funció de la seva idoneïtat com a voluntariat familiar. En un principi contemplem les següents iniciatives:

– En l’àmbit natural, el Projecte Rius.

– En el voluntariat social, la recollida i distribució d’aliments en col·laboració amb la fundació Banc dels Aliments, per a gent sense recursos; i les residències geriàtriques de Les Corts i Sant Andreu, i Amics de la Gent Gran, per als ancians…

– En l’àmbit educatiu, el suport d’adults a l’activitat escolar.

 


Projecte Rius

Què és? És una iniciativa de l’Associació Hàbitats, constituïda per antics alumnes i professors de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. S’adreça a gent interessada en la protecció del medi a fi que participin activament en la conservació i millora dels rius catalans. La seva seu és a Barcelona, al c/ Guadiana, núm 30, baixos, i la seva web: www.projecterius.org

Quin és el servei previst? Un grup de voluntaris inspecciona, com a mínim dos cops l’any, el tram de 300 m. del riu que hagi triat. Amb la formació i l’equip ofert pel Projecte Rius es prenen mesures de factors químics, físics i biòtics (temperatura, ph, observació de plantes i animals fluvials…) que permeten avaluar l’estat del riu. Les dades obtingudes es trameten via internet per realitzar informes anuals sobre la qualitat dels rius de Catalunya.

A tenir en compte: Per poder fer les inspeccions el Projecte Rius proporciona una carpeta que conté tot el material necessari per a l’examen del riu. Aquestes anàlisis es duen a terme els dos matins triats per cada grup durant el mesos escollits per a les campanyes d’inspecció de primavera i tardor del Projecte Rius.

Els grups que volen adquirir un major compromís poden adoptar el tram de riu iniciant un projecte de custòdia del territori per conservar i millorar el riu de forma més exhaustiva amb diferents actuacions.

 

Amics de la Gent Gran

Què és? Una associació fundada a Barcelona el 1987 que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones grans que es troben soles i en situació d’aïllament social i amb escassos recursos. La seva actuació se centra en donar suport afectiu a la gent gran. La seva seu de Barcelona és al c./ Grassot, núm, 3, 1r, i la seva web és www.amicsdelagentgran.org

Quin és el servei previst? Voluntariat en Família participa en les visites domiciliàries a gent gran. Normalment les visites són individuals, però amb la col·laboració de famílies es poden establir trobades intergeneracionals, que, amb la presència de pares i fills poden suposar un major benefici per als vells visitats.

A tenir en compte: A diferència de les visites individuals, les familiars no tenen una periodicitat setmanal ni estableixen una relació exclusiva amb una persona de la tercera edat. Les famílies que participen en trobades intergeneracionals contacten cada vegada amb un ancià diferent a fi d’evitar possibles dependències de l’avi i per tal de beneficiar un major nombre de persones grans.

 

Residències geriàtriques de Les Corts i Sant Andreu

Quin és el servei previst? L’actuació en cada centre dependrà lògicament de les seves necessitats, desenvolupant sobretot activitats d’acompanyament de gent gran –passeigs, converses, visites mèdiques –i d’animació cultural– projecció de pel·lícules, jocs de taula, interpretacions musicals, etc.

En aquests moments s’ha establert contactes amb les residències següents:
– Les Corts: Residència Assistida, Centre de Dia i Casal de Les Corts, carrer Montnegre, 33-35 de Barcelona
– Sant Andreu: Residència La Sagrera, carrer Berenguer de Palou, 126.


Recollida i distribució d’aliments

Què és? A fi d’ajudar la gent necessitada que viu als nostres barris es duen a terme iniciatives i campanyes per tal de millorar la seva situació. Actualment aquesta activitat és promoguda pel Col·legi Jesús, Maria i Josep.

Quin és el servei previst? La recollida d’aliments per abastir el Banc d’Aliments de la parròquia de Sant Pacià i la seva distribució a persones necessitades que tenen dificultats de mobilitat. Les primeres actuacions es realitzen els dies 12 i 19 de desembre de 2009.

 

 

Suport a activitats extraordinàries de l’escola

Què és? Activitats desenvolupades durant l’horari lectiu, a l’escola, en les quals participen adults, especialment avis i àvies dels alumnes, donant suport als mestres. Actualment aquesta activitat es realitza al Col·legi Pare Manyanet.

Quin és el servei previst? Es proposen tres línies de voluntariat:
– L’hora del conte: Explicació de contes alguna tarda al mes a infants de 5-6 anys.
– L’hort al terrat: Participació en la creació i manteniment d’un hort urbà al terrat de l’escola. Inclou l’acompanyament a mestres i infants de 8-9 anys en la visita de l’hort una tarda de cada quinzena.
– Taller de cosir: Ajudar a cosir, amb punt de basta o punt de creu, dibuixos en roba d’arpillera. El taller es du a terme algunes tardes dels mesos de març i abril.

A tenir en compte: El voluntariat implica un compromís tant en la regularitat com en el respecte a l’horari previst. Cada línia demana unes qualitats diferents:
– L’hora del conte: Persones que coneguin faules i contes tradicionals i amb dots de narrador: bona dicció, veu clara, recursos d’animació i ganes de compartir estones amb nens petits.
– L’hort al terrat: Adults amb experiència a cuidar plantes i coneixement de la vida de pagès.
– Taller de cosir: Persones amb paciència per fer i desfer nusos, i entrenades en costura senzilla.

 

(1): Institut Català del Voluntariat. El voluntariat en família. La família: un nou perfil de voluntariat, 2003, p. 26-27.
 

Àmbits de voluntariat

Voluntariat en Família actualment abasta propostes en el camp del voluntariat social, la protecció de la natura i el suport d’activitats escolars extraordinàries.

 

Voluntariat social

En aquest camp es promouen activitats d’atenció a la gent gran i a persones sense recursos, participant amb entitats que treballen amb aquests col·lectius.

Amics de la Gent Gran

Associació que té per missió acompanyar la gent gran que viu situacions de solitud. Voluntariat en Família promou les tertúlies intergeneracionals.

web: www.amicsdelagentgran.org
vídeo: Grans Amics

Residències Geriàtriques de les Corts i Sant Andreu

Es desenvolupen activitats d’acord amb els responsables de les residències: acompanyar la gent gran, tasques d’animació, etc.

Recollida i distribució d’aliments

Per pal·liar la greu situació de moltes famílies sense recursos, Voluntariat en Família col·labora en la distribució de queviures entre els col·lectius desafavorits.

 

Protecció de la natura

En aquest àmbit, participem amb una entitat:

Projecte Rius

Una iniciativa de l’associació Hàbitats, que s’adreça a grups a fi que participin en tasques d’inspecció, conservació i millora dels rius catalans.

web: www.projecterius.org
vídeo: Inicis

 

Suport escolar

Activitats desenvolupades durant l’horari lectiu en les quals els adults, i molt especialment els avis i àvies dels nostres fills, participen donant suport als mestres, en activitats extraordinàries: explicació de contes, taller de costura, hort de l’escola, etc.

 

Voluntariat en Família

Qui som?

Voluntariat en família és una iniciativa de les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Pare Manyanet (Les Corts), i del Col·legi Jesús, Maria i Josep (Sant Andreu), de Barcelona que promou que els membres de la família, actuant en equip, duguin a terme accions de voluntariat en diferents àmbits, durant el seu temps d’oci.

 

Què volem?

Promoure i desenvolupar experiències conjuntes de voluntariat per part de les famílies en diversos àmbits per augmentar la qualitat de vida d’altra gent, millorar l’entorn, etc. El voluntariat constitueix alhora una experiència educativa rica en valors, de creixement personal per a tots els membres de la família i, com a acció compartida, enforteix els llaços familiars i esdevé una proposta d’oci familiar.

 

Principis orientadors:

– Participació activa en la millora de la família i, a través d’ella, també de la societat. Aquesta via està inspirada en el missatge de sant Josep Manyanet que volia “un Natzaret a cada llar”; és a dir, que cada família fes seus els valors viscuts per la Sagrada Família de Natzaret.

– Transformació de la societat a partir de l’acció solidària personal, donant respostes a necessitats socials i cíviques. El nostre món és injust i els greus problemes que pateix no poden ser resolts només amb les iniciatives governamentals. Cal la implicació individual i grupal per donar resposta a les necessitats d’aquells col·lectius que es troben al nostre voltant.

– Compromís social dels voluntaris, exercint l’altruisme i la gratuïtat. En una societat de consum on els valor dominant és el tenir, l’experiència del donar reivindica la prioritat del ser i el compartir, fonaments necessaris per fer possible el món nou que propugna l’evangeli.

– Vivència del voluntariat com a font d’enriquiment personal i familiar, i com a projecte educatiu. L’experiència del voluntariat genera noves dinàmiques en l’esfera familiar i individual, potenciant, en tots els seus membres, la responsabilitat , el compromís i l’atenció cap als més desafavorits o cap a la protecció de l’entorn natural.

 

Tots podem ser voluntaris:

Voluntariat en Família constitueix una oportunitat i experiència úniques per gaudir dels fills en una acció solidària compartida. Les línies de voluntariat comporten diferents graus de compromís, la qual cosa permet que les famílies puguin adaptar-s’hi segons les seves disponibilitats de temps.

 

Contacte:

Si voleu sumar-vos a la iniciativa, o voleu més informació:

Col·legi Pare Manyanet: voluntariatenfamilia@gmail.com
Col·legi Jesús, Maria i Josep: voluntariatenfamiliajmj@gmail.com